Γενικές Πληροφορίες
  Εταιρικό Προφίλ
  Παραγωγή
  Προϊόντα
  Νέα Προϊόντα
  Ελιά & Ελαιόλαδο
  Τip of the Month
  Επικοινωνία

Elea Creta
Βασ.Γεωργίου Β 49, 19002 ,
Παιανία Αττικής
Τηλ:2102318034 - Fax:2102389631
ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ
Πλώρα Ηρακλείου, 70012 ΚΡΗΤΗ
Ε-mail : info@eleacreta.gr


 

BIO ELEA CRETA ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο

Ποικιλίες Eλιάς: Κορωνέικη

Παραγωγή: Ελεγχόμενη ποσότητα

Συσκευασία: Maraska (μαύρη) φιάλη των 500ml

Συγκομιδή:
Από τα μέσα του Νοεμβρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου

Οξύτητα: μέγιστη οξύτητα 0,5%

Χρώμα: χρυσοπράσινο

Γεύση: έντονα φρουτώδης, εξισορροπημένη και ευχάριστη γεύση

Πιστοποιημένη προέλευση και ποιότητα:
Από τα Διεθνή Πρότυπα και Κανονισμούς των Ελληνικών Κυβερνητικών Υπηρεσιών, καθώς και από τον πιστοποιημένο οργανισμό BIO HELLAS.

Καλλιέργεια: Σύγχρονες μέθοδοι καλλιέργειας και τεχνικές ολοκληρώνουν τη παραδοσιακή γνώση και αναβαθμίζουν τις ελιές της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα οι μέθοδοι καλλιέργειάς μας δεν έχουν μόνο μια ευδιάκριτη ποιότητα αλλά επίσης και ένα οικολογικό προσανατολισμό.


Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κωδ. Προιόν Συσ/σία Μέγεθ. Τεμ. Κιβ Βάρος Κιβ. Κιβώτια Π1, 2x0, 80 Γλώσσα Ετικέτα BAR CODE
B-5150 Maraska dark 500 ml 12 10.400 248x185x269 GR, GB 5203584110508
Πληροφοριακά Στοιχεία για το Βιολογικό Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο "ΒΙΟ ELEA CRETA"


Το βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο το οποίο παράγεται από βιολογική καλλιέργεια.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του  Συμβουλίου  της Ε.Ε. Νο. 2092/91 και άλλους μεταγενέστερους κανονισμούς οι οποίοι καθορίζουν το νομοθετικό πλαίσιο της βιολογικής παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, η βιολογική καλλιέργεια ορίζεται ως το σύστημα διοίκησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που εφαρμόζει τους ειδικούς περιορισμούς στη χρήση του συνθετικού λιπάσματος και των εντομοκτόνων.

Οι προαναφερθέντες κανονισμοί ορίζουν  ότι η βιολογική καλλιέργεια προωθεί την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων χωρίς χημικές ουσίες, την εξέλιξη τεχνικών φιλικών προς το περιβάλλον  που εγγυώνται την απουσία συνθετικών λιπασμάτων και εντομοκτόνων , όπως επίσης και την εφαρμογή μεθόδων καλλιέργειας που αποκαθιστούν και διατηρούν τη γονιμότητα του εδάφους.

Σύμφωνα με τους ίδιους κανονισμούς , διεξάγονται από εξουσιοδοτημένους οργανισμούς υποχρεωτικοί έλεγχοι σε όλα τα στάδια του βιολογικού προϊόντος, δηλ. κατά τη διάρκεια της παραγωγής , της τυποποίησης , της ταυτοποίησης και της εμπορίας. Αυτά τα βιολογικά προϊόντα θα διατηρήσουν την ταυτότητα του βιολογικού μόνον όταν τα αποτελέσματα των  ελέγχων συγκλίνουν στους καθορισμένους προσδιορισμούς.

Με σεβασμό στους καταναλωτές , το μεγάλο πλεονέκτημα της αγοράς πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων  είναι ότι αυτά τα προϊόντα είναι χωρίς υπολείμματα ουσιών προστασίας των φυτών διότι η χρήση καθώς και η ανίχνευση αγρο-χημικών ουσιών απαγορεύονται.

Eπεξεργασία του Βιολογικού Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου "ΒΙΟ ELEA CRETA"

 

Ποικιλίες καρπών ελιάς Κορωνέικη οι οποίες  καλλιεργούνται αποκλειστικά στην ορεινή περιοχή της νότιας Κρήτης, στην Πλώρα Ηρακλείου , με τη χρήση βιολογικών μεθόδων παραγωγής.
Οι ελαιο-καλλιεργητές ελέγχονται από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων «BIO HELLAS» βάσει του νομικού πλαισίου που καθορίζεται από τον Κανονισμό 2092/91, καθόλη τη διάρκεια της ελαιοπαραγωγικής περιόδου.

Χτυπώντας τα κλαδιά απ’ τα δέντρα, συλλέγουμε τις ελιές από τα δίχτυα, στους σάκους από φυτικές ίνες.

Η μεταφορά των σάκων μας στο ελαιοτριβείο γίνεται άμεσα και οι ελιές αλέθονται παρουσία του Βιο-καλλιεργητή . Το ελαιοτριβείο πιστοποιείται από τον Οργανισμό «BIO HELLAS» , βάσει του ίδιου Κανονισμού σχετικά με το άλεσμα της ελιάς και την απόσταξη του λαδιού

Αφαιρούμε τα φύλλα ελιάς  και πλένουμε τους καρπούς.

Σύνθλιψη και μίξη των ελιών.

Διαχωρισμός των στερεών και των υγρών συστατικών των ελιών.

Φυγοκεντρικός διαχωρισμός του παρθένου ελαιολάδου από τα φυτικά υγρά.

Διατήρηση του ελαιολάδου σε δεξαμενές του Βιο-καλλιεργητή και μεταφορά από τον ίδιο 
στις εγκαταστάσεις της εταιρίας Elea Creta.

Η εταιρία Elea Creta έχει πιστοποιηθεί και ελέγχεται από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων «BIO HELLAS» για την τυποποίηση του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου (EL-03-BIO KP. 480477)

Το ελαιόλαδο θα συγκεντρωθεί και θα αποθηκευτεί σε ανοξείδωτες δεξαμενές  αποκλειστικές για αποθήκευση βιολογικού ελαιολάδου, υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα της ανάλυσης είναι εντός των καθορισμένων κανονισμών και ακολουθούν την παρουσίαση πιστοποίησης του βιολογικού γεωργικού προϊόντος
από τον καλλιεργητή, η οποία πιστοποίηση εκδίδεται από τον Οργανισμό «BIO HELLAS» βάσει της οποίας ο καλλιεργητής πληρεί τις προϋποθέσεις της βιολογικής καλλιέργειας που καθορίζονται από τον Κανονισμό 2092/91.

Το ελαιόλαδο θα παραμείνει στη δεξαμενή μέχρι να καθαριστεί φυσικά με κρύο νερό.

Φιλτράρισμα  μέσω φίλτρων χαρτιού.

Αποθήκευση σε μια νέα καθαρή δεξαμενή ανοξείδωτου χάλυβα η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά
και μόνο για την αποθήκευση βιολογικού ελαιολάδου.

Θα ακολουθήσει χημική και οργανική ανάλυση του ελαιολάδου  για τον ποιοτικό
έλεγχο κατόπιν του φιλτραρίσματος.

Καθαρισμός της γραμμής εμφιάλωσης με βιολογικό ελαιόλαδο. Κατόπιν το βιολογικό ελαιόλαδο θα περάσει στην εμφιάλωση, ετικετοποίηση και στην ταυτοποίηση. Η εμφιάλωση μπορεί να πραγματοποιηθεί και παρουσία εκπροσώπου του Οργανισμού «BIO HELLAS»

Συσκευασία και παλλετοποίηση των φιαλών

Η δειγματοληψία  του ελαιολάδου γίνεται παρουσία του καλλιεργητή και  του εκπροσώπου του
Οργανισμού «BIO HELLAS» . Δύο σφραγισμένα δείγματα θα αποσταλούν σε πιστοποιημένο
εργαστήριο για τον έλεγχο υπολειμμάτων ουσιών από χημικά λιπάσματα ή εντομοκτόνα.
Ένα τρίτο δείγμα θα εξεταστεί από το εργαστήριο της εταιρίας Elea Creta για την
ποιοτική κατάταξη του ελαιολάδου.

Ιδιωτική Ετικέτα


Μέσα στο ιδιωτικό μας ελαιουργείο, όπου και παράγουμε τα ανώτερης ποιότητας Κρητικά Εξαιρετικά Παρθένα Ελαιόλαδα ELEA CRETA, διασφαλισμένα από συστήματα ελέγχου ποιότητας, μπορούμε να συσκευάσουμε την δική σας ετικέτα, σύμφωνα με τις δικές σας εμπορικές επιθυμίες.


Οι χημικές αναλύσεις είναι διαθέσιμες κατόπιν ζήτησης

 

 
 

© Eleacreta - info@eleacreta.gr | powered and hosted by digitalbox