Γενικές Πληροφορίες
  Εταιρικό Προφίλ
  Παραγωγή
  Προϊόντα
  Νέα Προϊόντα
  Ελιά & Ελαιόλαδο
  Τip of the Month
  Επικοινωνία

Elea Creta
Βασ.Γεωργίου Β 49, 19002 ,
Παιανία Αττικής
Τηλ:2102318034 - Fax:2102389631
ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ
Πλώρα Ηρακλείου, 70012 ΚΡΗΤΗ
Ε-mail : info@eleacreta.gr


 

Γενικές πληροφορίες

Κλαδί ΕλιάςΚΡΗΤΗ: Το μεγαλύτερο και νοτιότερο νησί της Ελλάδος.

Σύμφωνα με επιστήμονες η πρώτη καλλιέργεια της ελιάς παγκοσμίως, πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα και ξεκίνησε από την Κρήτη.

Υπολογίζεται ότι αυτό συνέβη περίπου 3500 χρόνια π.Χ στην Μινωική Εποχή.

Στo πέρασμα του χρόνου η σχέση Ελιά και το προϊόν Ελαιόλαδο εξελίσσεται ραγδαία και με κοινωνικές δραστηριότητες επίσης.

Χαρακτηριστικά στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην Ολυμπία το 776 π.Χ, ένα κλαδί ελιάς ήταν το βραβείο στους νικητές που συμβόλιζε την ανακωχή οποιασδήποτε εχθρότητας και της ειρήνης.

Λοιπές πληροφορίεςΚρήτη

 
 

© Eleacreta - info@eleacreta.gr | powered and hosted by digitalbox